05- II. Kılıç Arslan (1156 - 1192)

Babası 1. Mesudun yerine tahta çıktı. Kardeşlerinin çıkardığı ayaklanmalarla uğraştı. Nureddin Zenginin ele geçirdiği Antep, Dülük ve Rabanı geri aldı. Bizansla anlaşarak ülkenin batısını güvence altına alıp doğudaki çeşitli kentleri fethetti. 1176da üzerine yürüyen Bizans imparatoru Manueli yenerek Miryakefalon Zaferini kazandı. Saltanatının son yıllarında ülkeyi şehzadeleri arasında bölüştürdü, Bizans ve Haçlı ordusuyla savaştı. Danişmentlileri ortadan kaldırdı. Başkent Konyayı bir kültür ve sanat merkezi haline dönüştürdü.1192de Konyada öldü.
II. Kılıç Arslanın ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırması taht kavgalarına yol açtı.