12- II. Alaeddin Keykubat (1248 - 1265)

Babası 2. Gıyaseddin Keyhüsrev dedesi 1. Alaeddin Keykubattır. Veliaht ilan edildiyse de babası ölünce büyük oğul 2. İzzeddin Keykavus tahta çıktı. Bunun üzerine başlayan taht kavgasından sonra üç kardeşte sultan ilan edildi.