10- II. Gıyaseddin Keyhüsrev(1237 - 1246)

1. Alaeddin Keykubatın büyük oğludur. Sadettin Köpekin etkisi altında kaldı. Ülke Moğollara bağımlı duruma geldi. 1246da öldü.

II. Gıyaseddin Keyhüsrevin yaşları küçük olan üç oğlu ve devlet ileri gelenlerinin iktidar mücadelesi, Anadolu Selçuklu Devletini zayıflattı. Ancak Vezir Muiniddin Süleyman Pervane, 1227de öldürülene kadar belli bir düzeni devam ettirdi. Bu çöküş döneminde aynı yıllarda aynı yerlerde birçok sultan hüküm sürdü.