09- I. Alaaddin Keykubad(1219 - 1237) :

1192de Konyada doğdu. Babası 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, dedesi Kılıç Arslandır. Kardeşi İzzeddin Keykavusun ölümü üzerine tahta çıktı. Kaleleri güçlendirdi, sınırları genişletti. Selçuklu Devletinin gücü onun zamanında doruğa ulaştı. Selçuklu ordusu en parlak dönemini yaşadı. Bugünkü Alanya ve tersanesi onun zamanında kuruldu. 1237de Kayseride öldü.