15- III. Alaeddin Keykubat(1284 - 1301)

2. İzzeddin Keykavusun torunu olan 3. Alaeddin Keykubat, amcası 2. Mesud Moğollar tarafından tahtan indirilince onun yerine sultan ilan edildi. Saltanatını sağlamlaştıramadı. Moğol baskısından kurtulmaya çalıştıysa da yakalanarak İlhanlı başkenti İsfahana götürüldü. Orada kendi adamlarından biri tarafından öldürüldü