01- Süleyman Şah (1077 - 1086)

Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultanı olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Melikşah zamanında Anadoluya geldi ve çevresinde toplanan Türkmen aşiretlerini fethe başladı. Konyayı, Galeve Kalesini aldı ve Bizansa doğru sınırlarını genişletti. Kilikyada fetihlerde bulundu. Halep kuşatmasında Suriye meliki Tutuş ve Artuk Beye karşı savaşırken 1086 yılında öldü. Yerine altı yıl sonra oğlu 1. Kılıç Arslan geçti.