14- III. Gıyaseddin Keyhüsrev(1264 -1283)

4. Kılıç Arslanın oğludur. Karamanoğlu ayaklanmasını bastırdı. Düzmece sultan Cimriyi öldürttü. Ancak İlhanlılara yenildi ve 1284 yılında öldürüldü.