02- I. Kılıç Arslan (1092 - 1107)

Kutalmışoğlu Süleyman Şahın ikinci oğludur. İsfahanda tutsağı olduğu Melikşahın ölümü üzerine Anadoluya dönerek hükümdarlığını ilan etti. Saltanatı boyunca Bizansla, komşu beyliklerle, Haçlı ordularıyla savaşlara girişti ve çoğunda başarı kazandı. İzniki imar etti. Türklerin Anadoluyu yurt edinmelerinde önemli rol oynadı. Büyük Selçuklu Devletiyle giriştiği savaşta Habur ırmağında boğularak öldü.