Anadolu Selçuklu Sultanları

Süleyman Şah

Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultanı olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Melikşah zamanında Anadoluya geldi ve çevresinde toplanan Türkmen aşiretlerini fethe başladı. Konyayı, Galeve Kalesini aldı ve Bizansa doğru sınırlarını genişlet [Devamı...]

I. Kılıç Arslan

Kutalmışoğlu Süleyman Şahın ikinci oğludur. İsfahanda tutsağı olduğu Melikşahın ölümü üzerine Anadoluya dönerek hükümdarlığını ilan etti. Saltanatı boyunca Bizansla, komşu beyliklerle, Haçlı ordularıyla savaşlara girişti ve çoğunda başarı kazand [Devamı...]

I. Melikşah

Babası 1. Kılıç Arslandır. 1.Melikşah kardeşi Mesudu hapsettirdi. Kılıç Arslanın ölümünden sonra Bizanslılara karşı ilk ciddi taarruz 1113 yılında görüldü.Bizans imparatoru ertesi yıl yine bir ordu ile Anadoluya geldi ve karşılıklı bazı muharebeler y [Devamı...]

I. Mesud

Dağılmış olan ülkesini birleştirdi, sınırlarını genişletti, devleti yeni baştan kurdu. 1. Mesud 1156 yılında Konyada öldü.  [Devamı...]

II. Kılıç Arslan

Babası 1. Mesudun yerine tahta çıktı. Kardeşlerinin çıkardığı ayaklanmalarla uğraştı. Nureddin Zenginin ele geçirdiği Antep, Dülük ve Rabanı geri aldı. Bizansla anlaşarak ülkenin batısını güvence altına alıp doğudaki çeşitli kentleri fethetti. 1 [Devamı...]

I. Gıyaseddin Keyhüsrev

2. Kılıç Arslanın en küçük oğludur. Haçlı ordusuna ve Bizansa çeşitli seferler düzenledi. 1211 yılında öldü.II. Rükneddin Süleyman Şah (1196 - 1204) : Babası 2. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında bölerek, Tokat ve yöresini kendisine [Devamı...]

III. Kılıç Arslan

Babası 2. Rükneddin Süleyman Şah ölünce küçük yaşta tahta çıktı. Bir yıldan kısa süren saltanatı sırasında Isparta feth edildi. [Devamı...]

I. İzzeddin Keykavus

 Babası 1. Gıyaseddin Keyhüsrevin ölümü üzerine sultan oldu. Ülkenin ticaretini geliştirdi. Antalyayı yeniden aldı. 1219 yılında Malatya Viranşehirde öldü. [Devamı...]

I. Alaaddin Keykubad

1192de Konyada doğdu. Babası 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, dedesi Kılıç Arslandır. Kardeşi İzzeddin Keykavusun ölümü üzerine tahta çıktı. Kaleleri güçlendirdi, sınırları genişletti. Selçuklu Devletinin gücü onun zamanında doruğa ulaştı. Selçuklu ordusu en [Devamı...]

II. Gıyaseddin Keyhüsrev

1. Alaeddin Keykubatın büyük oğludur. Sadettin Köpekin etkisi altında kaldı. Ülke Moğollara bağımlı duruma geldi. 1246da öldü.II. Gıyaseddin Keyhüsrevin yaşları küçük olan üç oğlu ve devlet ileri gelenlerinin iktidar [Devamı...]

II. İzzeddin Keykavus

1238 yılında doğdu. Saltanatı iç karışıklıklar, taht kavgaları ve Moğollar ile mücadeleyle geçti. Bir süre kardeşleriyle birlikte saltanat sürdü. 1279da Kırımda öldü. [Devamı...]

II. Alaeddin Keykubat

Babası 2. Gıyaseddin Keyhüsrev dedesi 1. Alaeddin Keykubattır. Veliaht ilan edildiyse de babası ölünce büyük oğul 2. İzzeddin Keykavus tahta çıktı. Bunun üzerine başlayan taht kavgasından sonra üç kardeşte sultan ilan edildi. [Devamı...]

IV. Kılıç Arslan

1248'de Sivasta sultanlığını ilan ettiyse de ülkeyi diğer kardeşleriyle yönetmek zorunda kaldı. Bir süre tutsak kaldıktan sonra 1257'de sultanlığını ilan etti. Saltanat yıllarında Bizans, kardeşleri ve vezir Muineddin Pervane ile yaptığı savaşlarla g [Devamı...]

III. Gıyaseddin Keyhüsrev

4. Kılıç Arslanın oğludur. Karamanoğlu ayaklanmasını bastırdı. Düzmece sultan Cimriyi öldürttü. Ancak İlhanlılara yenildi ve 1284 yılında öldürüldü. [Devamı...]

III. Alaeddin Keykubat

2. İzzeddin Keykavusun torunu olan 3. Alaeddin Keykubat, amcası 2. Mesud Moğollar tarafından tahtan indirilince onun yerine sultan ilan edildi. Saltanatını sağlamlaştıramadı. Moğol baskısından kurtulmaya çalıştıysa da yakalanarak İlhanlı başkenti İsf [Devamı...]

II. Mesut

16. Anadolu Selçuklu Sultanı, 1308de Kayseride ölünce Anadolu Selçuklu devleti sona erdi. [Devamı...]