Anadolu Selçuklu Sultanları

Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultanı olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Melikşah zamanında Anadoluya geldi ve çevresinde toplanan Türkmen aşiretlerini fethe başladı.

Kutalmışoğlu Süleyman Şahın ikinci oğludur. İsfahanda tutsağı olduğu Melikşahın ölümü üzerine Anadoluya dönerek hükümdarlığını ilan etti.

Babası 1. Kılıç Arslandır. 1.Melikşah kardeşi Mesudu hapsettirdi.

Dağılmış olan ülkesini birleştirdi, sınırlarını genişletti, devleti yeni baştan kurdu.

Babası 1. Mesudun yerine tahta çıktı. Kardeşlerinin çıkardığı ayaklanmalarla uğraştı.

2. Kılıç Arslanın en küçük oğludur. Haçlı ordusuna ve Bizansa çeşitli seferler düzenledi.

Babası 2. Rükneddin Süleyman Şah ölünce küçük yaşta tahta çıktı.

 Babası 1. Gıyaseddin Keyhüsrevin ölümü üzerine sultan oldu.


1192de Konyada doğdu. Babası 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, dedesi Kılıç Arslandır.

1. Alaeddin Keykubatın büyük oğludur. Sadettin Köpekin etkisi altında kaldı.

1238 yılında doğdu. Saltanatı iç karışıklıklar, taht kavgaları ve Moğollar ile mücadeleyle geçti.

Babası 2. Gıyaseddin Keyhüsrev dedesi 1. Alaeddin Keykubattır.

1248'de Sivasta sultanlığını ilan ettiyse de ülkeyi diğer kardeşleriyle yönetmek zorunda kaldı.

4. Kılıç Arslanın oğludur. Karamanoğlu ayaklanmasını bastırdı.

2. İzzeddin Keykavusun torunu olan 3. Alaeddin Keykubat, amcası 2.

16. Anadolu Selçuklu Sultanı, 1308de Kayseride ölünce Anadolu Selçuklu devleti sona erdi.