03- I. Melikşah (1107 - 1116)

Babası 1. Kılıç Arslandır. 1.Melikşah kardeşi Mesudu hapsettirdi. Kılıç Arslanın ölümünden sonra Bizanslılara karşı ilk ciddi taarruz 1113 yılında görüldü.Bizans imparatoru ertesi yıl yine bir ordu ile Anadoluya geldi ve karşılıklı bazı muharebeler yapıldıysa da önemli bir sonuç ortaya çıkmadı.