07- III. Kılıç Arslan(1204 - 1205)

Babası 2. Rükneddin Süleyman Şah ölünce küçük yaşta tahta çıktı. Bir yıldan kısa süren saltanatı sırasında Isparta feth edildi.