Malatya Battalgazi'deki İnanç Turizmi Merkezleri

Kentin doğusunda Battal Gazi ilçesinde yer alan yapı, 1224 yılında, Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat zamanında yapılmış olup, mimarı Mansur bin Yakup’tur. Plan ve yapımında kullanılan malzeme bakımından İran’daki Büyük Selçuklu camilerinin Anadolu’daki anıtsal bir örneği olan caminin yazıtı, bugün şehir müzesinde bulunmaktadır. Eyvanlı cami planlarının Anadolu’daki tek örneğidir.


Battalgazi ilçesinde bulunan Sıddı Zeynep Kümbeti, sekizgen bir plana sahiptir. Üzeri piramit bir çatı ile örtülüdür.


Adin ile Bedir olması gerektiği rivayet edilmektedir. Halk yanlış telefuz ediyor olabilir. Bu isimler Battalgazi cenkleri’nde geçer. Adin kız, Bedir erkektir.


Temel kısmında zindan denilen odada bulunması gereken mezar olması gereken yerde mezar kısmının boş olduğunu görmekteyiz. Meydanbaşı camisinin güneyinde yer almaktadır.dört ayak köşe duvarların,tuğla revakla birbirine bağlantılı, kare planlı yapılmış ve yine üzerine Selçuklu mimarisi tarzında kubbe ile örtülmüştür.


Eski Malatya kalesinin kuzey cephesinde,doğu sur kapısı girişinde , İçerisinde Emir Ömer bey yatırı olan küçük bir mescittir.


Meydanbaşı mahallesi,Gazi ilköğretim okulu bahçesindedir.Türbesi yıkılmış,mezar yeri durmaktadır. Mezar onarımı 2005 yılında yapılmıştır.


Halfetih minaresinin hemen yanındadır, bu türbede Nezir gazi isminde bir mezar vardır. Battalgazi’nin soyundan geldiği rivayet edilir. Mevcut yapı sonradan düzenlenmiştir.


Battalgazi döneminde ,bu bölgede yapılan bir savaşta şehit düşen ,Battalgazi’nin kırk yakın arkadaşının mezarlarıdır.Mezar taşları karışmış, bir çoğu ise tahrip edilmiş,sağlam kalanlardan bir kısmı ise Malatya müzesine götürülmüştür.


Karahan mahallesinde,Şireli sokakta ,evler arasında küçük bir yatırdır.Aslı bilinmemekle birlikte alim bir kişi olduğu rivayet edilir. Karahan meydanından Toptaşı mahallesine giden yolun gün doğusunda basit bir kulübede basit bir mezar.

Harita Üzerinde Malatya Battalgazi'deki İnanç Turizmi Merkezleri