Hötüm Dede

Halfetih minaresinin hemen yanındadır, bu türbede Nezir gazi isminde bir mezar vardır. Battalgazi’nin soyundan geldiği rivayet edilir. Mevcut yapı sonradan düzenlenmiştir.