Kanlı Kümbet

Temel kısmında zindan denilen odada bulunması gereken mezar olması gereken yerde  mezar kısmının boş olduğunu görmekteyiz. Meydanbaşı camisinin güneyinde yer almaktadır.dört ayak köşe duvarların,tuğla revakla birbirine bağlantılı, kare planlı yapılmış ve yine üzerine Selçuklu mimarisi tarzında kubbe ile örtülmüştür.

Temel kısmı  ve mezar üzeri kesme taş ile yapılıdır.hafif bombe verilen mezar üstü taşlar halen tarihi özelliğini muhafaza etmektedir. Duvarlar bir sıra kesme taş,üç sıra tuğla sıralaması şeklinde yapılmıştır.Bu şekil kubbeye kadar devam etmiş,kubbe ise tamamen  revaklarla bir etek oluşturacak şekilde tamamlanmış güzel bir eser olmuştur.

Kitabesi mevcut değildir.Yapılış tarzıyla; Selçuklu eseri olduğu tahmin edilmektedir.Kümbette kullanılan “kanlı” kelimesi ise,yapılış gayesinden ayrı olarak Osmanlı döneminde suçluları idam etmekte kullanılmasındandır.Bu önemli tarihi eserde 2007 yılında Vakıflarca restorasyon gerçekleştirilmiştir.