Emir Ömer Mescidi

Eski Malatya kalesinin kuzey cephesinde,doğu sur kapısı  girişinde , İçerisinde Emir Ömer bey yatırı olan küçük bir mescittir.

Kesme taş ile yapılan bu mescit,giriş kapısı mimarisi dikkat çekmektedir. Silme taş ile yapılmıştır. Kare planlıdır.Kabe ölçüsünde tasarlanmıştır.

İçerisinde bulunan yatırın,  Melik sunullah ailesinden bir mensup olarak gösterillmektedir. Bu ailenin Emir Ömer bey soyuna mensup bir aile olduğu düşünülebilir. , Malatya valiliği yapmıştır.

Taş Mescid'de denilen Emir Ömer mescidi, 1360'da Malatya'yı Eretnalılardan alan Melik Sunullah ailesinden Emirü'l-Azam Celaleddin Ömer tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Dikdörtgen planlı mescid, düzgün kesme taş ve kaba yontu taştan inşa edilmiştir, örtüsü düz dam şeklindedir. Giriş kısmının batısında bir mezar bulunmaktadır. Kuzey cephesine bulunan 1563-1564 tarihi tamir kitabesi, Miralay Hüsrev Bey tarafından  tamir ettirildiğini göstermektedir.

En son onarım Vakıflar tarafından 2007 yılında gerçekleştirilerek çevre düzeni ile birlikte tamamlanmıştır.