Edir ve Bedir

Adin ile Bedir olması gerektiği rivayet edilmektedir. Halk yanlış telefuz ediyor olabilir. Bu isimler Battalgazi cenkleri’nde geçer. Adin kız, Bedir erkektir. Kız çok yiğittir, Müslüman değilmiş. Kimsenin gücü yetmezmiş. Bedir kıza aşıkmış. Kızın babası vermemiş. 

Savaşta Battalgazi kızı yenmiş ve Bedir’e vermiş. Battalgazi’nin Malatya’da bulunmadığı bir sırada Kayseri Rum Malatya’ya yürümüş. Büyük bir savaş olmuş.

Bu savaşta Adil ile Bedir kahramanca savaşmışlar. Fakat ikisi de şehit düşmüş.  Şimdiki bulundukları yere gömmüşler. Bir rivayete göre birbirlerine kavuşamadan ölmüşler.