Sıddı Zeynep Kümbeti


Karahan mahallesinde , Karahan camii yakınında,tamamen kesme taştan  ,Sekizgen köşeli,kubbesi bu sekizgeni tamamlar yapıda sivri bir piramit şeklinde yapılmıştır.

Kapısı batı yönündedir.kitabesi yoktur.Kayseri de yapı özelliği aynı olan bir benzeri h.580 – miladi 1184 tarihini taşımaktadır. Selçuklu dönemine aittir. Battal Gazi’nin Annesi'ne ait mezardır.