Malatya Battalgazi'de Gezilecek Yerler

Kentin doğusunda Battal Gazi ilçesinde yer alan yapı, 1224 yılında, Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat zamanında yapılmış olup, mimarı Mansur bin Yakup’tur. Plan ve yapımında kullanılan malzeme bakımından İran’daki Büyük Selçuklu camilerinin Anadolu’daki anıtsal bir örneği olan caminin yazıtı, bugün şehir müzesinde bulunmaktadır. Eyvanlı cami planlarının Anadolu’daki tek örneğidir.


Battalgazi ilçesinde bulunan kervansaray, 1632 yılında Sultan IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Revaklı bir avlu, kapalı bölüm ve iki dikdörtgen mekândan oluşmaktadır. Girişin üzerinde, merdivenlerle çıkılan mescit yer almaktadır.


Roma imparatoru Trajanus MS.98-117 Malatya’nın ilk surlarını yaptırmıştır.Trajanus’un yaptırdığı surların önemi ,şehrin gelişmesiyle birlikte Diocletianus MS.284-305 zamanında daha da artmıştır.


Battalgazi ilçesindedir.


Battalgazi ilçesinde bulunan Sıddı Zeynep Kümbeti, sekizgen bir plana sahiptir. Üzeri piramit bir çatı ile örtülüdür.


Adin ile Bedir olması gerektiği rivayet edilmektedir. Halk yanlış telefuz ediyor olabilir. Bu isimler Battalgazi cenkleri’nde geçer. Adin kız, Bedir erkektir.


Temel kısmında zindan denilen odada bulunması gereken mezar olması gereken yerde mezar kısmının boş olduğunu görmekteyiz. Meydanbaşı camisinin güneyinde yer almaktadır.dört ayak köşe duvarların,tuğla revakla birbirine bağlantılı, kare planlı yapılmış ve yine üzerine Selçuklu mimarisi tarzında kubbe ile örtülmüştür.


Eski Malatya kalesinin kuzey cephesinde,doğu sur kapısı girişinde , İçerisinde Emir Ömer bey yatırı olan küçük bir mescittir.


Meydanbaşı mahallesi,Gazi ilköğretim okulu bahçesindedir.Türbesi yıkılmış,mezar yeri durmaktadır. Mezar onarımı 2005 yılında yapılmıştır.

Harita Üzerinde Malatya Battalgazi'de Gezilecek Yerler