Sütlü Minare

Şehir surlarının dışında,güney cephesine bitişik, Meydanbaşı caddesi yol kenarında,tek kubbeli,minareli küçük bir Osmanlı eseridir.Cami hakkında Evliya Çelebi de bilgi vermektedir.Kullanılan malzeme bakımından,beyazlığını koruyan temiz görünümlü taşlarla inşa edilmiş olması sebebiyle beyazlık özelliği tanımına etki eden;” sütlü “ismiyle anılmaktadır.Minarenin bir diğer özelliği,uzun yıllar dış etkenlere karşı dayanabilmesi için, mafsal tekniği uygulanarak ,taş birleşim noktalarına  kurşun dökülerek, değişik bir stil meydana getirilmiştir.

Osmanlı döneminde yapılmış tek kubbeli cami, 17.yüzyıla tarihlenmektedir.  Güneydoğu surlarının hemen dışında Meydanbaşı mahallesinde yer alan camiden günümüze minaresi ile harim duvarının bir bölümü kalmıştır. Duvarlarda ve minarede kaplama olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır. Taşlarının  beyazlığından dolayı "Sütlü Minare Camii" denilmiştir. Özel bir teknik kullanılarak kesme taşlar arasına kurşun dökülmek suretiyle yapı sağlamlaştırılmıştır. Silindirik gövdeli minaresi kare planlı bir kaide üzerinde yükselmektedir, mukarnaslı şerefeden sonra petek bölümlü taş bir külahla son bulmaktadır.