Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı

Battalgazi İlçesinin Alacakapı mahallesinde,Belediye binası karşısında, Eski Malatya kalesinin Alaca kapı yönüne bakan kısımdadır. 68x76 metrelik bir alan üzerine kuruludur.1960 yıllarında yapılan restorasyon yarım bırakılmıştır. Tamamen kesme taştan yapılmıştır.

1637 yılında( H.1047) IV. Murat’ın silahtarı; Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış ve padişaha hediye edilmiştir.Giriş kapısı doğuya bakmakta ve yazlık – kışlık olarak iki kısımdan meydana gelmektedir.Avlu ,batısındaki kapalı kışlık bölümün hemen hemen iki katı büyüklüğündedir.Şeyhülislam Yahya Efendi tarafından yazılan kapalı kısmı kapı kitabesi yerinde durmaktadır.Cevri mahlaslı şair ve hattat İbrahim çelebi tarafından yazılan  ana giriş kapı kitabesi ise düşmüş olup halen Malatya müzesinde muhafaza edilmektedir.

Restorasyonu 2007 yılında vakıflarca  başlamış  ve bitirilmiştir.
Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nın Harita Üzerindeki Yeri