Bursa İnegöl'deki İnanç Turizmi Merkezleri

Osman Bey’in kardeşi Savcı Bey’in oğludur. İnegöl’ün alınması için yapılan ilk savaşta şehit olmuştur. Mezarı Hamzabey Köyünde bulunan Mehmet Bey camiinin yanından geçen yolun kenarındadır. Üzerinde bir türbe bulunmamaktadır. 2012 yılında İnegöl Belediyesi tarafından restore edilmiştir.


İshak Paşa Camisi 1486 tarihli vakfiyesinden öğrenildiğine göre; 1468-1469 yıllarından önce tamamlanmıştır. Bugün caminin kuzey cephesindeki kapı üzerinde bulunan kitabe, Sultan II.Abdülhamit (1876-1909) tarafından 1877’de tamir edildiğini göstermektedir.


Kasım Efendi Camisi’nin içerisindeki bir levhadan 1521 yılında yapıldığı ve 1955 yılında da yenilendiği öğrenilmektedir. Caminin banisi hazirede mezarı olan İdrisoğlu Şeyh İlyas’ın oğlu Antakyalı Kasım Efendi’dir.


Turgutalp Osmangazi’nin komutanlarından olup, İnegöl’ü fethetmiştir. İnegöl ve civarı kendisine tımar olarak verilmiştir. Hayatını bugünkü adı Turgutalp olan Genci köyünde geçirmiştir. Mezarı da burada bulunmaktadır. Türbe köye 500 metre uzaklıkta olup, 1986 yılında betonarme olarak yapılmıştır.


İshak Paşa yapı topluluğu, 1486 tarihli vakfiyesinden öğrenildiğine göre 1468-1469 yıllarından önce İshak Paşa tarafından cami, medrese ve türbe olarak yaptırılmıştır. İshak Paşa Medresesinin giriş kapısı üzerinde 59x83 cm. ölçüsünde 3 satırlık mermer kitabesinde Sultan II.Beyazıt döneminde 1482-1483 tarihinde yapıldığı belirtilmiştir.


İshak Paşa, Sultan II.Murat ve Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış önemli bir devlet adamı idi. 1451’de Anadolu beylerbeyliği’ne getirilmiş, İstanbul’un fethine katılmış, Fatih Sultan Mehmet döneminde üç kez Başvezir olmuştur.Caminin kitabesi bulunmamakla birlikte 16. yüzyılın başlarında Hançerli Fatma Sultan’ın eşi Hüdavendigar Sancak Beyi Mustafa Paşa’nın oğlu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Zaman içinde onarım gören caminin minaresi orijinalliğini korumaktadır.


Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Çelebi Mehmet’in kızı Hançerli Fatma Sultan tarafından 15. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 1960 yılında kapsamlı bir onarım görmüştür.


İshakpaşa Medresesi ile bitişik vaziyettedir. 1398-1402 yılları arasında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi’nin anlatımına göre caminin orijinali dikdörtgen planlı olup, kiremit çatılı ve kurşun kaplı bir kubbesi bulunmaktaydı. Beyazıt tarafından yaptırılan cami sonradan tamamen yıkılmış olup, yerine 2. Abdülhamit döneminde 10,5x10,5 m.Harita Üzerinde Bursa İnegöl'deki İnanç Turizmi Merkezleri