Cuma Camii (Beyazıt Han Camii)

İshakpaşa Medresesi ile bitişik vaziyettedir.1398-1402 yılları arasında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi’nin anlatımına göre caminin orijinali dikdörtgen planlı olup, kiremit çatılı ve kurşun kaplı bir kubbesi bulunmaktaydı. Beyazıt tarafından yaptırılan cami sonradan tamamen yıkılmış olup, yerine 2. Abdülhamit döneminde 10, 5x10, 5 m. ebatlarında yeni bir cami yaptırılmıştır. Yalnızca minare ve kaidesi orijinal camiye aittir.

Yapının Bütün pencereleri eş boyutlu ve sivri kemerlidir. Tüm örtü sistemi, minber, vaaz kürsüsü ve mahfil ahşaptır. Kasnak pandantif ve kubbe yüzeyi bitkisel motifli kalem işleriyle süslüdür. Harim duvarlarında bitkisel bezemeler ve yazılar görülür. Minaresi silindirik ve şerefeli tuğladan yapılmış olup sol taraftadır. Kütüğü altı köşe şerefe altına kadar üstüvane şeklinde şerefenin üst tarafında iki ayrı desende çini ile süslüdür.