İshak Paşa Türbesi


İshak Paşa, Sultan II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış önemli bir devlet adamı idi.1451’de Anadolu beylerbeyliği’ne getirilmiş, İstanbul’un fethine katılmış, Fatih Sultan Mehmet döneminde üç kez Başvezir olmuştur.  

Selanik sancağı kendisine verilmiş, 1487’de de Selanik’te ölmüş, vasiyeti üzerine İnegöl’e getirilerek buradaki külliyesine gömülmüştür (1487).  
İshak Paşa Türbesi'nin Harita Üzerindeki Yeri