Akbıyık Sultan Türbesi

II. Murat ve Fatih döneminde yaşamış din büyüklerinden biridir. Asıl adı Ahmet Şemsettin’dir. Tekke Köyü çevresi 1437 yılında Vakıf olarak kendisine verilmiştir. Tekke Köyünün dışında Bursa ve çevresinde de imarethaneler yaptırmıştır. İstanbul’un fethine manevi önder olarak katılmış ve 1455 yılında ölmüştür. Mezarının Tekke Köyünde olduğu söylenmektedir. Adına kerpiç duvarlı ve kiremit örtülü bir türbe yapılmıştır.