Gençali Sultan Türbesi


Sarıpınar Köyü’nün 1 km. kuzeydoğusunda bulunan ormanlık tepededir. Kerpiçten duvarlı ve kiremit örtülüdür. Altı penceresi ve bir kapısı bulunmaktadır. Türbe bugün harap durumdadır. Türbenin yanında bulunan kuyunun ağız kısmındaki bilezik orijinal olup, tek parça mermerden yapılmıştır.