Mehmet Bey Camii (Hamzabey Köyü)


Caminin kitabesi bulunmamakla birlikte 16. yüzyılın başlarında Hançerli Fatma Sultan’ın eşi Hüdavendigar Sancak Beyi Mustafa Paşa’nın oğlu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Zaman içinde onarım gören caminin minaresi orijinalliğini korumaktadır.
Mehmet Bey Camii (Hamzabey Köyü)'ün Harita Üzerindeki Yeri