Samsa Çavuş Türbesi


Osmangazi’nin çağdaşıdır. Aşiretiyle birlikte İnegöl civarında yaşadığı, savaşlara katıldığı ve Çavuşköy’e yerleşerek, burada öldüğü sanılmaktadır. Mezarının yeri bilinmemekte olup, 1999 yılında anısını yaşatmak için köyün girişine Osmanlı mimari özelliklerini yansıtan anıtsal bir türbe yapılmıştır.