Tac’ün-Nisa Sultan Hatun Türbesi


Türbe, İshakpaşa camiinin güneybatısında yer alır. Kitabesi yoktur. Daha önceleri türbenin çevresinde tarihi bir mezarlık vardı. İshakpaşa’nın kabri de bu mezarlıkta bulunmaktaydı.1937 yılında yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında mezarlık buradan kaldırılırken, İshakpaşa’nın mezarı da türbenin içine alındı. mezarın baş ve ayak uçlarında bulunan her iki taşın üzerinde birer kitabe bulunur. Sandukanın her iki dış yüzeyine ise güzel ve sade Rumilerle süslü madalyon şeklinde kabartmalar işlenmiştir. Türbede İshakpaşa ile birlikte üç mezar bulunur.