Sivas Divriği'deki İnanç Turizmi Merkezleri

Divriği ulu cami ve Daru'ş-şifası adıyla dünya sanat tarihinde yer alan bu eşsiz eser, Anadolu Selçuklu Devleti Mengücek Oğulları Beyliği döneminde (1228) Mengücek Beyi Ahmet Şah tarafından, Şifahane ise Ahmet Şah'ın eşi Melike Turan tarafından yaptırılmıştır. Divriği ulu camii Fatma hatun Camii, Ahmet Şah Camii diye de adlandırılır.


Divriği ilçesindedir. Kitâbesinden Mengücükoğullarından Şehinşah bin Süleymân tarafından 1181’de yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Giriş kapısı bezemelerle süslüdür. Tuğla, taş ve çini bir arada kullanılmıştır. Dış görünüşün zenginliğine karşılık, câminin içi sâdedir.


1196’da Emin Seyfeddin Şah bin Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Divriği ilçesindedir. Sekizgen plânlıdır. Şehinşah Türbesi olarak da bilinir.


İmamoğlu mahallesi Araplık sokağındaki bu türbe, Sitte Melik, Kamereddin ve Naib Eşref kümbetlerinin küçük bir modelidir. Divriği'deki çadır biçimli kümbetlerin son örneğidir denebilir.


Kurucusu ve kuruluşu hakkında bilgi yoktur. Ancak arşiv belgelerinden 13. yüzyılda açıldığı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlığını koruduğu görülmektedir. Zeynebiye Medresesi son zamanlarında Divriği Medresesi olarak anılmaya başlamıştır.


Çarşıdan Ulu Camii'ye giden yol üzerinde, mezarlığın köşesindedir. Yapı halk arasında "Kubbe" olarak anılır ve çevresindeki mezarlığa da Kubbedibi mezarlığı denilir.Ulu Camii'den İmamoğlu mahallesine giden eski sokak üzerinde, Ahi Yusuf Türbesi'nin güneyindedir. Bulunduğu mahallenin ve yanındaki mescidin adından dolayı Kemankeş Türbesi de denilir.


Bu yapı Nureddin Salih Türbesi'ne bitişik inşa edildiğinden kapı nişinin bulunduğu ön ve yan yüz, mescidin içinde kalmış, mescit girişini sokaktan ayıran dış duvar da kümbetin kuzeydoğu köşesine bağlandığı gibi bu köşenin üstüne kümbete bitişik olarak ahşap bir minare şerefesi yapılmıştır.


Harita Üzerinde Sivas Divriği'deki İnanç Turizmi Merkezleri