Zeyniye (Zeynebiye) Medresesi


Kurucusu ve kuruluşu hakkında bilgi yoktur. Ancak arşiv belgelerinden 13. yüzyılda açıldığı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlığını koruduğu görülmektedir. Zeynebiye Medresesi son zamanlarında Divriği Medresesi olarak anılmaya başlamıştır.