Araplık Türbesi (Hacı Ahmet)

İmamoğlu mahallesi Araplık sokağındaki bu türbe, Sitte Melik, Kamereddin ve Naib Eşref kümbetlerinin küçük bir modelidir. Divriği'deki çadır biçimli kümbetlerin son örneğidir denebilir. Türbe sekizgen planlıdır. Doğuya bakan kapı cephesi ve kubbesi yıkılmıştır. 13. yüzyıl sonları ile 14. yüzyıl başları arasında yapıldığı düşünülmektedir. Türbenin kimin adına yaptırıldığı ve adının neden Arap Baba Türbesi olduğu bilinmemektedir. Ancak burada yatan kişi hakkında halk arasında birkaç söylenti vardır. Bunlardan ilki, Mengücek Şahının mufazı olduğu ve zenci olduğundan Arap denildiği, ikincisi ise, yaklaşık 300 m batıdaki Ömerpaşa Mezarlığı'nda gömülü bir kişinin kardeşi ve yardımcısı olduğu, bu kişilerin arap oldukları ve Mısır'dan gelmiş oldukları söylentileridir. Bu son söylenti dikkate alınırsa türbenin Memlükler döneminde (15. yüzyıl başlarında) ve Mengücek kümbetleri model alınarak yapıldığı kabul edilebilir.