Nureddin Salih Türbesi (Kemankeş Türbesi)


Ulu Camii'den İmamoğlu mahallesine giden eski sokak üzerinde, Ahi Yusuf Türbesi'nin güneyindedir. Bulunduğu mahallenin ve yanındaki mescidin adından dolayı Kemankeş Türbesi de denilir. Ahmet Şah'ın hacibi Siraceddin'in ölen oğlu Salih için yaptırmıştır. Küçük mezarın çocukken öldüğü sanılan Salih'i simgelediği, büyük mezarın da Hacib Siraceddin'e ait olduğu söylenebilir. Türbe sekizgen planlı ve piramit taş külahlıdır. Sekiz yüzeyinde de bezeme yoktur. Zamanla sokak zemini yükseldiğinden yol cephesi yarıya kadar gömülü durumdadır. Piramit külahın kaplama taşları 1970'lerde yenilenmiştir.