Sitte Melik Türbesi


Şemsibezirgan mahallesinde, çarşıya ve eski Mengücek yerleşimi alanına doğru giden yolların ayrıldığı noktada bir setin üzerindedir. Set üstündeki türbe avlusu zamanla bir hazireye dönüşmüş olup burada çok eski lahitler, mezar taşları ve temel kalıntıları vardır. Buraya "Aşağı Kubbe Mezarlığı" denilir. Türbe sekizgen planlıdır. Divriği'deki diğer Mengücek Kümbetlerine plan, malzeme ve örgü bakımından model olmuştur. Özgün bezemesi bir hükümdara ait olmasına bağlanabilir. Çünkü diğer türbeler Mengücek meliklerine hizmet eden yöneticiler için tasarlanmış sade yapılardır. Bezemeler kapı cephesinde, kapı cephesine bitişik iki yan cephede, piramit külahın altında toplanmıştır. Şahin Şah tarafından tahminen ölümünden 2 yıl önce yaptırılmıştır. Türbeye Sitte Melik denilmesi ailesinden Sitti Melike Hatun adında bir kadının bu türbe için vakıf tesis etmesinden dolayıdır. Şahin Şah'ın annesi veya eşi olması gereken bu hanımın da aynı yıllarda öldüğü ve Şahin Şah Türbesi'ne gömüldüğü, türbenin de bundan dolayı Sitte Melik olarak anıldığı anlaşılmaktadır.