Kemankeş Mescidi


Bu yapı Nureddin Salih Türbesi'ne bitişik inşa edildiğinden kapı nişinin bulunduğu ön ve yan yüz, mescidin içinde kalmış, mescit girişini sokaktan ayıran dış duvar da kümbetin kuzeydoğu köşesine bağlandığı gibi bu köşenin üstüne kümbete bitişik olarak ahşap bir minare şerefesi yapılmıştır. Buraya, mescit aralığından, türbe kapısının önündeki basamaklarla çıkılmaktadır. Kerpiçten yapılma mescit toprak damlı iken sonradan yapılan çatı, türbeyle mescidin uyumsuz görüntüsünü daha da bozmuştur. Belgeler bu yapının 16. yüzyıldan beri bulunduğunu göstermektedir.