Sivas Divriği'de Gezilecek Yerler

Divriği ulu cami ve Daru'ş-şifası adıyla dünya sanat tarihinde yer alan bu eşsiz eser, Anadolu Selçuklu Devleti Mengücek Oğulları Beyliği döneminde (1228) Mengücek Beyi Ahmet Şah tarafından, Şifahane ise Ahmet Şah'ın eşi Melike Turan tarafından yaptırılmıştır. Divriği ulu camii Fatma hatun Camii, Ahmet Şah Camii diye de adlandırılır.


Mengücükoğulları tarafından 13. asırda yaptırılmıştır. İç ve dış kale olmak üzere iki bölümdür. Dış kalenin surlarının büyük kısmı yıkık vaziyettedir. İç kalede Seyfeddin Şah tarafından yaptırılan bir câmi vardır.


Divriği ilçesindedir. Kitâbesinden Mengücükoğullarından Şehinşah bin Süleymân tarafından 1181’de yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Giriş kapısı bezemelerle süslüdür. Tuğla, taş ve çini bir arada kullanılmıştır. Dış görünüşün zenginliğine karşılık, câminin içi sâdedir.


1196’da Emin Seyfeddin Şah bin Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Divriği ilçesindedir. Sekizgen plânlıdır. Şehinşah Türbesi olarak da bilinir.


Dârüşşifa 1228–29 yıllarında Ahmed Şah'ın eşi ve Erzincan beyi Fahreddin Behramşah’ın kızı olan Turan Melek tarafından Ahlatlı Muğis oğlu Hürrem Şah adlı bir mimara yaptırılmıştır. Darüşşifa caminin güney duvarına dayanmıştır. Orta bölümü bir ışıklık kubbesi ile örtülmüştür, giriş ile birlikte dört eyvandan oluşur. Darüşşifanın kuzeydoğu köşesinde türbe yer alır.


Divriği bölgesinin en büyük konaklama yapısıdır. Yüzyıllardır bakımsız olmasına ve tahrip edilmesine rağmen bugün ayaktadır. Tarihi kervan yolu üzerinde bulunanen büyük konaklama yapılarından biridir.


İmamoğlu mahallesi Araplık sokağındaki bu türbe, Sitte Melik, Kamereddin ve Naib Eşref kümbetlerinin küçük bir modelidir. Divriği'deki çadır biçimli kümbetlerin son örneğidir denebilir.


Mirçinge Çayı vadisindeki Handere mezrasındadır. Erzincan-Malatya yolu üzerindeki hanlar zincirine dahildir. Adının Ulu Camiinin M.1243 tarihli vakfiyesinde "Han-ı Mirçinge" olarak geçiyor olması, bu hanın 12. yüzyıl eseri olduğunu göstermektedir.


Dumluca Yaylası'nda, Divriği'ye 12 km uzaklıkta eski bir kervan yolunun üzerindedir. Yapılış tarihi bilinmeyen han 12,5x15 m boyutlarındadır.

Harita Üzerinde Sivas Divriği'de Gezilecek Yerler