Sivas'daki Türbeler

Meydan Câmiinin avlusunda merdivenlerden inişte sağ taraftadır. Büyük velî Şemseddîn Sivâsî’nin medfun olduğu türbe 1600 yılında yapılmıştır.


1196’da Emin Seyfeddin Şah bin Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Divriği ilçesindedir. Sekizgen plânlıdır. Şehinşah Türbesi olarak da bilinir.


Suşehri’nin Çobanlı Yaylasındadır. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han, Çaldıran’a giderken, yaşlı bir çoban koşarak yanına gelir: “Sulağımıza hoş geldin sultanım. Görüyorum ki yorgunsun, açsın. Bu fakire misâfir olursan gönül alırsın.” der. Yavuz Sultan Selim Han; “Ben tek başıma değilim Çoban baba. Ardımda koca bir ordu var.” der. Çoban tevekkülle boynunu büker: “Allahü teâlâ kerimdir.


1233’te yapılmıştır. Tokmakkapı Mahallesindedir. Kesme taştan sekizgen olarak yapılmıştır. İki basamaklı bir merdivenle inilir. Selçuklu biçimi süslenmiş bir mihrabı ve iki penceresi vardır.


1398’de yapılmıştır. TürbeKâdı Burhâneddîn İlkokulu bahçesindedir.


Evliyâ Çelebi, eserinde bu türbeyi Sultan Dördüncü Murâd Hanın ziyâret ettiğini yazar. Abdülvehhab Gâzi, Emevîler devrinde yaşamış bir komutandır. Emevîler devrinde İslâm ordusu Sivas’ı fethetmiş ve Abdülvehhab Gâzi ve bir kısım asker Sivas’ta bırakılmıştır. Bizanslıların saldırısında bu mübârek zât şehit olmuştur. Türbe içinde 7 kabir bulunmaktadır.İmamoğlu mahallesi Araplık sokağındaki bu türbe, Sitte Melik, Kamereddin ve Naib Eşref kümbetlerinin küçük bir modelidir. Divriği'deki çadır biçimli kümbetlerin son örneğidir denebilir.


Çarşıdan Ulu Camii'ye giden yol üzerinde, mezarlığın köşesindedir. Yapı halk arasında "Kubbe" olarak anılır ve çevresindeki mezarlığa da Kubbedibi mezarlığı denilir.


Ulu Camii'den İmamoğlu mahallesine giden eski sokak üzerinde, Ahi Yusuf Türbesi'nin güneyindedir. Bulunduğu mahallenin ve yanındaki mescidin adından dolayı Kemankeş Türbesi de denilir.Harita Üzerinde Sivas'daki Türbeler