Şemseddîn Sivâsî Türbesi


Meydan Câmiinin avlusunda merdivenlerden inişte sağ taraftadır. Büyük velî Şemseddîn Sivâsî’nin medfun olduğu türbe 1600 yılında yapılmıştır.
Şemseddîn Sivâsî Türbesi'nin Harita Üzerindeki Yeri