Edirne'deki Köprüler

Edirne’de Tunca Nehri üzerindeki Edirne’nin Karaağaç ile bağlantısını sağlayan köprüyü Sultan II.Mehmet zamanında defterdarlık görevinde bulunmuş olan Ekmekçizade Ahmet Paşa 1608-1615 yıllarında yaptırmıştır. Köprünün mimarı İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ni de yapmış olan Sedefkâr Mehmet Ağa’dır. Tunca Köprüsü 11 ayaklı ve 10 kemerli olarak yapılmıştır.


Edime-Karaağaç yolunda, Meriç Nehri'nin üzerinde yapılmıştır. 1842'de Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış 1847 de bitirilmiştir. 263 m. uzunluğunda, 7 m. genişliğinde, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli bir taş köprü olup yanlara doğru eğimlidir. Ayaklar arasında ayrıca boşaltma gözleri de bulunmaktadır. Ortasındaki yazıtlı köşkü, mermerdendir. Daha önce kubbesinde güneş motifi bulunduğu bilinir.


Ergene nehri üzerinde, 1426-1443'te II. Murat, Mimar Müslihiddin'e yaptırmıştır. 1.392 m. Uzunluğunda yer yer 6.80-6.90 m. genişliğinde ve 174 gözlüdür. Taştan köprünün temelleri, sivri ve yuvarlak olarak iki tiptir.


Kentin kuzeybatısında Sarayiçi yakınında Tunca Nehri'ne yapıl-mıştır. 1451 'de II. Murat döneminin önemli devlet adamlarından Sahabettin Paşa yaptırmıştır. 120 m. uzunlukta, 5 m. genişliktedir. 11 ayaklı, 12 kemerli ve taştan köprünün iki yanındaki kemeri toprak altında kalmıştır. 1702'de orta kemeri yıkılan köprü, Sultan II. Mustafa'ca onartıldığında 50 m.


Sarayiçi'nde, Tunca Nehri'ne yapılmıştır. Edirne'den Sarayiçi'ne geçilen bir köprüdür. 1560'da Kanuni Sultan Süleyman'ın terazi ve Adalet kasırlarıyla birlikte Mimar Sinan'a yaptırdığı sanılmaktadır. Yontma taştan, 60 m. uzunluğunda ve dört gözlüdür.


Bayezid Külliyesi yakınında, Tunca Nehri'ne yapılmıştır. 1488'de II. Bayezid'in Mimar Hayreddin'e yaptırdığı sanılmaktadır. 78 m. genişliğinde ve 5 sivri kemerlidir, Kesme taştan sağlam bir köprüdür.1608-1615'te Ekmekçizade Ahmet Paşa, Tunca Nehri'ne yaptın Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'dır. 11 ayak üzerine, 10 kemerli köprüdür.Yansı ve ortadaki yazıtlı köşkü yakın tarihlerde su taşkınlarıyla yıkılmış, betonarme olarak yeniden yapılmıştır.


Kentin batısında, Bulgaristan'a giden ana yolda, Tunca Nehri'ne yapılmıştır. Bizans döne¬minde Mikhael Palaiologos yaptırmıştır. 1402'de Osmanlı Döneminde Gazi Mİhal Bey, yeniden yapılırcasına onartmıştır. 164Q'ta Kemankeş Kara Mustafa Paşanın yaptırdığı sivri kemer biçi¬minde Tarih Köşkü (Kitabe Köşkü) vardır. Köprü gövdesine sızan sulann atılması amacıyla yapılan drenaj düzeni ilginçtir.


Sarayiçi'nde Demirkapı ile Adalet Kasrı arasında Tunca nehrine yapılmıştır. Tarihi bilinmemektedir.1452 de Fatih döneminde yapıldığı sanılmaktadır.Beyazıd Köprüsü'ne ek olarak Tunca Nehri'ne yapılmıştır. Kenti imaret Mahalle bağlar. 1570'de II. Selim zamanında Mimar Sinan yaptırmıştır. Tek bir kemer biçin olup açıklığı 6.60 m.'dir


Harita Üzerinde Edirne'deki Köprüler