Saraçhane Köprüsü


Kentin kuzeybatısında Sarayiçi yakınında Tunca Nehri'ne yapıl-mıştır.1451 'de II. Murat döneminin önemli devlet adamlarından Sahabettin Paşa yaptırmıştır.120 m. uzunlukta, 5 m. genişliktedir.11 ayaklı, 12 kemerli ve taştan köprünün iki yanındaki kemeri toprak altında kalmıştır.1702'de orta kemeri yıkılan köprü, Sultan II. Mustafa'ca onartıldığında 50 m. uzatılmıştır. Köprünün doğusunda Saraçhane Mahallesi bulunduğundan bu adla da anılmaktadır.