Fatih Köprüsü


Sarayiçi'nde Demirkapı ile Adalet Kasrı arasında Tunca nehrine yapılmıştır. Tarihi bilinmemektedir.1452 de Fatih döneminde yapıldığı sanılmaktadır.

Orta büyük, yanlarda daha küçük olmak üzere üç gözlü olan köprü 34 m. boyunda boşaltma gözleri vardır.