Meriç (Mecidiye ) Köprüsü

Edime-Karaağaç yolunda, Meriç Nehri'nin üzerinde yapılmıştır.1842'de Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış 1847 de bitirilmiştir.263 m. uzunluğunda, 7 m. genişliğinde, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli bir taş köprü olup yanlara doğru eğimlidir. Ayaklar arasında ayrıca boşaltma gözleri de bulunmaktadır. Ortasındaki yazıtlı köşkü, mermerdendir. Daha önce kubbesinde güneş motifi bulunduğu bilinir.