Gazi Mihal (Hamidiye) Köprüsü


Kentin batısında, Bulgaristan'a giden ana yolda, Tunca Nehri'ne yapılmıştır. Bizans döne¬minde Mikhael Palaiologos yaptırmıştır.1402'de Osmanlı Döneminde Gazi Mİhal Bey, yeniden yapılırcasına onartmıştır.164Q'ta Kemankeş Kara Mustafa Paşanın yaptırdığı sivri kemer biçi¬minde Tarih Köşkü (Kitabe Köşkü) vardır. Köprü gövdesine sızan sulann atılması amacıyla yapılan drenaj düzeni ilginçtir.1900 yılında II Abdülhamit İtalyan ustalara yeniden yaptırmıştır.