Bursa İnegöl'deki Camiler

İshak Paşa Camisi 1486 tarihli vakfiyesinden öğrenildiğine göre; 1468-1469 yıllarından önce tamamlanmıştır. Bugün caminin kuzey cephesindeki kapı üzerinde bulunan kitabe, Sultan II.Abdülhamit (1876-1909) tarafından 1877’de tamir edildiğini göstermektedir.


Kasım Efendi Camisi’nin içerisindeki bir levhadan 1521 yılında yapıldığı ve 1955 yılında da yenilendiği öğrenilmektedir. Caminin banisi hazirede mezarı olan İdrisoğlu Şeyh İlyas’ın oğlu Antakyalı Kasım Efendi’dir.


Caminin kitabesi bulunmamakla birlikte 16. yüzyılın başlarında Hançerli Fatma Sultan’ın eşi Hüdavendigar Sancak Beyi Mustafa Paşa’nın oğlu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Zaman içinde onarım gören caminin minaresi orijinalliğini korumaktadır.


Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Çelebi Mehmet’in kızı Hançerli Fatma Sultan tarafından 15. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 1960 yılında kapsamlı bir onarım görmüştür.


İshakpaşa Medresesi ile bitişik vaziyettedir. 1398-1402 yılları arasında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi’nin anlatımına göre caminin orijinali dikdörtgen planlı olup, kiremit çatılı ve kurşun kaplı bir kubbesi bulunmaktaydı. Beyazıt tarafından yaptırılan cami sonradan tamamen yıkılmış olup, yerine 2. Abdülhamit döneminde 10,5x10,5 m.

Harita Üzerinde Bursa İnegöl'deki Camiler