Samsun Kavak'daki Kültür Turizmi Merkezleri

Samsun’a 35 km. uzaklıkta Eski Samsun-Amasya kervanyolu üzerindedir. Selçuklu Dönemi yapısıdır ve 13.yy. sonlarına doğru tarihlendirilmektedir. Avlulu bir handır. Yapı harap durumdadır. Ancak avlunun boyutları saptanmıştır. Bugün hiç bir iz yoktur. Ahır kısmı birbirine paralel üç sahından oluşuyor. Üst örtüsü tonozdur. Ahır taç kapısı traverten adı verilen gözenekli taşla inşa edilmiştir.


Yeri: Samsun il merkezinin yaklaşık 40 km güneyinde, Kavak İlçesi, Yeni Cami Mahallesi içinde yer alan Kaledoruğu adındaki höyüktür. Bazı yayınlarda yanlış bir şekilde Kaledoruğu yerine Kavak ismi ile tanıtılmaktadır. Höyüğe Samsun-Kavak kara yoluyla ulaşılmaktadır. Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yaklaşık olarak 25 m yüksekliğinde, 350 x 250 m boyutlarında oval biçimli dik yamaçlı bir tepedir.


Tahribat Açıklama: Yerleşmenin kuzey-kuzeydoğu yamacı tarla olarak kullanılmaktadır. Tepesinde 5 m derinliğinde ve 5 m çapında bir kaçak kazı çukuru görülmüştür.Harita Üzerinde Samsun Kavak'daki Kültür Turizmi Merkezleri