Çakallı Han


Samsun’a 35 km. uzaklıkta Eski Samsun-Amasya kervanyolu üzerindedir. Selçuklu Dönemi yapısıdır ve 13. yy. sonlarına doğru tarihlendirilmektedir. Avlulu bir handır. Yapı harap durumdadır. Ancak avlunun boyutları saptanmıştır. Bugün hiç bir iz yoktur. Ahır kısmı birbirine paralel üç sahından oluşuyor. Üst örtüsü tonozdur. Ahır taç kapısı traverten adı verilen gözenekli taşla inşa edilmiştir. Kapı sövelerle desteklenmiştir.