Samsun Kavak'da Gezilecek Yerler

Yedi köyün Cuma camisi olarak kullanılan cami bugün Değirmencili ve Kazanç Köylerinin ortak Cuma camisi olarak kullanılmaya devam etmektedir.Tamamen ahşap malzemeden yontma tahtadan, çatma başı geçme olarak yapılan camide yer yer çivi kullanılmıştır.Camiyi dört yanda revak çevreler. Orta direğin başlık kısımları mukarnas taklidi üçgenler ve ortada rozetle süslenmiştir.


Caminin oyma olarak yapılan kapısı bitki motifleri ile süslüdür. Kapının üst tarafında friz halinde parmak motifi süslemesi bulunmaktadır. Daha üste iki pencerenin orta kısmında yuvarlak bir madalyon içerisinde Arapça bir yazı bulunmaktadır. Caminin içi kök boyadan yapılmış çeşitli bitkiler motiflerle bezemelidir. Caminin avlusunda taştan yapılmış bir çeşme mevcuttur.


Samsun’a 35 km. uzaklıkta Eski Samsun-Amasya kervanyolu üzerindedir. Selçuklu Dönemi yapısıdır ve 13.yy. sonlarına doğru tarihlendirilmektedir. Avlulu bir handır. Yapı harap durumdadır. Ancak avlunun boyutları saptanmıştır. Bugün hiç bir iz yoktur. Ahır kısmı birbirine paralel üç sahından oluşuyor. Üst örtüsü tonozdur. Ahır taç kapısı traverten adı verilen gözenekli taşla inşa edilmiştir.


Yeri: Samsun il merkezinin yaklaşık 40 km güneyinde, Kavak İlçesi, Yeni Cami Mahallesi içinde yer alan Kaledoruğu adındaki höyüktür. Bazı yayınlarda yanlış bir şekilde Kaledoruğu yerine Kavak ismi ile tanıtılmaktadır. Höyüğe Samsun-Kavak kara yoluyla ulaşılmaktadır. Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yaklaşık olarak 25 m yüksekliğinde, 350 x 250 m boyutlarında oval biçimli dik yamaçlı bir tepedir.


Tahribat Açıklama: Yerleşmenin kuzey-kuzeydoğu yamacı tarla olarak kullanılmaktadır. Tepesinde 5 m derinliğinde ve 5 m çapında bir kaçak kazı çukuru görülmüştür.


Çarşı cami olarak ta bilinir. Halkın yardımı ile, şehrin ileri gelenlerinden Hacı Yusuf tarafından 1911’de yaptırılmıştır. Taş malzemeli ve kubbelidir. Minaresi 1920’de bir Rum usta tarafından yapılmıştır.Harita Üzerinde Samsun Kavak'da Gezilecek Yerler