Kale Doruğu Höyüğü


Yeri: Samsun il merkezinin yaklaşık 40 km güneyinde, Kavak İlçesi, Yeni Cami Mahallesi içinde yer alan Kaledoruğu adındaki höyüktür. Bazı yayınlarda yanlış bir şekilde Kaledoruğu yerine Kavak ismi ile tanıtılmaktadır. Höyüğe Samsun-Kavak kara yoluyla ulaşılmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yaklaşık olarak 25 m yüksekliğinde, 350 x 250 m boyutlarında oval biçimli dik yamaçlı bir tepedir. Güney ve doğu tarafından yüzeye çıkan kayalık bir kütlenin üzerinde kurulmuştur. Yakınından Ağlıdere geçmektedir. Güneyindeki Kavak Ovası'na hakim bir durumda, Samsun'dan Havza, Amasya yönüne uzanan doğal yolun üstündedir. Kaçak kazılarla kısmen tahrip edilmiş, tepesi düzletilmiştir. Üzerinde kale kalıntıları görülmektedir.
Tahribat Açıklama: Höyüğün kuzey-kuzeydoğu eteğine köy evleri inşaa edilmiştir. Doğu eteği asfalt yol tarafından kesilmiştir. (TAYEx 2.3.2003)