Eskişehir Seyitgazi'de Gezilecek Yerler

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında Seyitgazi İlçesi, Üçler Tepesi’nin güneydoğu yamacındaki eğimli araziye, Selçuklular tarafından inşa edilen Battal Gazi Türbesi’nin etrafında gelişmiştir.


Eskişehir İli, Seyitgazi İlçe Merkezindedir. Seyitgazi Müze Müdürlüğünün idari binası ve teşhir salonu, Seyitbattalgazi Külliyesi içinde yer almaktadır. Müze teşhirinde; türbe, tekke ve zaviyede kullanılan etnografik eserler ile bölgeden gelen arkeolojik eserler sergilenmekte idi, bugün müze ziyarete kapalıdır.


Kuzey cephe penceresinin sivri kemerli alınlığı içerisinde bulunan beş satırlık sülüs kitabeden türbenin ebced hesabıyla 849/1464-1465 tarihinde, Mihaloğullarından Ali Bey tarafından inşa edildiği anlaşılmaktadır.


Sofanın güney duvarı ile caminin kuzey cephe duvarı ortaktır. Bu duvara açılmış basık kemerli bir kapıyla camiye girilmektedir. Kapının üstünde bir üst, iki yanında birer alt pencere bulunur.


Kesikbaşlar Türbesi’nin kuzeyinde bulunan iki çilehane odasının da inşa kitabesi bulunmamaktadır. Sofaya bakan duvar yüzlerindeki tuğla süslemeler, bu odaların Selçuklu dönemine ait olduğuna işaret etmektedir.


Avlunun kuzeydoğusunda bulunan Bektaşi Dergâhının altındaki katta, Kutluca Baba olarak da anılan Çoban Baba’nın Türbesi bulunmaktadır. İnşa kitabesi bulunmayan türbenin dergâh ile birlikte, Osmanlı döneminde inşa edildiği düşünülmektedir.Külliye avlusunun güneybatısındaki eğimli arazide bulunan Ümmühan Hatun Medresesi’nin inşa tarihlerini veren kitabeleri yoktur.


Külliye avlusunun güneybatısındaki eğimli arazide bulunan Ümmühan Hatun Türbesi'nin inşa tarihlerini veren kitabeleri yoktur.


Ümmühan Hatun Medresesi ile türbesinin arasında oluşan kuzeydoğu köşeye inşa edilmiştir. Kitabesi olmayan türbenin kapısı üzerinde Arapça “Ayni Ana”14 yazısı bulunmaktadır.Harita Üzerinde Eskişehir Seyitgazi'de Gezilecek Yerler