Seyyid Battal Gazi Türbesi


Kuzey cephe penceresinin sivri kemerli alınlığı içerisinde bulunan beş satırlık sülüs kitabeden türbenin ebced hesabıyla 849/1464-1465 tarihinde, Mihaloğullarından Ali Bey tarafından inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu tarihinin türbenin onarımını gösterdiği yolunda bir başka görüş daha bulunmaktadır. Sofanın batı duvarındaki dikdörtgen biçimli kapıdan geçilerek kalın bir kemerle türbe mekânına açılan dikdörtgen planlı giriş bölümüne girilmekte, buradan da sekizgen planlı türbe mekânına üç basamakla çıkılmaktadır. 

Tek katlı türbe, kuzeydoğusundan Mihaloğulları Türbesi’ne, güneydoğusundan camiye bitişiktir. Kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatı cephe eksenlerinde dikdörtgen biçimli, sivri kemer alınlıklı birer pencere yer almaktadır. Güney duvar ekseninde, kavsarası on sıra mukarnas dolgulu yarım daire kesitli mihrap nişi bulunan türbe mekânın ortasında yer alan iki sandukadan, yaklaşık 8 metre boyunda olanı Seyyid Battal Gazi’ye, diğeri Bizans prensesi Elenora’ ya aittir. Yapı, duvar köşelerine yerleştirilen mukarnaslarla sağlanan onaltıgen alt yapı üzerine oturtulan kubbeyle örtülmüştür. Duvarlarında taş, örtüsünde tuğla malzeme kulanılmıştır. 


Seyyid Battal Gazi Türbesi'nin Harita Üzerindeki Yeri