Mihaloğulları Türbesi


Seyyid Battal Gazi türbesine, güneybatısından dayanan Mihaloğulları Türbesi’nin de inşa kitabesi yoktur. Sofanın bölme kapısı üstünde bulunan, Mihaloğlu Ahmet Bey’in adını taşıyan kitabeye dayanarak, türbenin 1511 tarihinde inşa edildiği ileri sürülmektedir. 

Beşgen planlı kubbe örtülü türbeye, doğu duvarının kuzey köşesine açılmış bir kapıyla girilmektedir. Kapının güneyinde dikdörtgen biçimli bir pencere bulunur. Türbe, güneydoğu duvar eksenindeki sivri kemer alınlıklı dikdörtgen biçimli bir pencereyle Seyyid Battal Gazi Türbesi’ne açılmaktadır. Kuzey cephe ekseninde dikdörtgen biçimli bir pencere yer alır